Boo strandväg stängs av för fordonstrafik

För att hindra genomfartstrafik på Boo strandväg från våra grannområden kommer vägbommar att uppföras. Bommarna kommer att placeras vid områdesgränsen strax söder om korsningen Boo strandväg – Liljevalchsvägen. Gång- och cykel-trafik kommer inte att påverkas.