ARBETSDAG 2019-09-29

Samling kl 10.00 vid badplatsen.

Grillkorv servas mellan kl 12.00 och 13.00 för de som önskar.

Välkomna!!

Vid badplatsen kommer vi att behöva; (skiftnyckel, polygrip, kom ihåg nycklar till sliphuset)

  • Tag bort badstegar och länsar
  • Kontrollera bryggan, flotten och hopptornet

Lekplatsen

  • Undersöka lekutrustning inför besiktning
  • Rensa grenar utmed gångvägen lekplatsen – Vårvägen om de skymmer lamporna. Lägg riset bakom föreningsboden vid lekplatsen tillsvidare.

Rissamling

  • Plocka ihop granriset efter sommarens rensning i skogen mellan Ringleksvägen och Eriksviksvägen (utförs om det är många som deltar)

Inköp förtäring, kol, tändvätska mm (grillen står i sliphuset, kom ihåg att tag med en grilltång)