Gå till innehåll

Vägbom på Boo Strandväg borttagen

För att hindra genomfartstrafik på Boo strandväg från våra grannområden beslutade ETF att uppföra vägbommar vid områdesgränsen strax söder om korsningen Boo strandväg – Liljevalchsvägen. Skyltar med förbjuden genomfartstrafik och bom sattes upp av Eriksviks Vägförening, men bommen togs bort då detaljplan för området blev antagen och marken där bommen var placerad övergick i kommunens ägo. ETF överlämnar till EVF att driva ärendet vidare med kommunen.