Gå till innehåll

Stadgar

Stadgar för Eriksviks Tomtägareförening

Antagna på extra föreningsstämma 1983 samt ordinarie föreningsstämma 1984. Stadgarna har reviderats 1990, 2005, 2017, 2020 och 2022.
PDF: Stadgar Eriksvikstomtägareförening