Gå till innehåll

Styrelsen och förtroendevalda

Ordförande

Björn Auvinen
Vice Ordförande
Anna Ahlstedt Carlsson
Kassör
Per Gustafsson
Ledarmot, hemsideansvarig
Jörgen Olsson
Ledarmot, materialansvarig
Johanna Damberg

Suppleant
Emma Ålund
Suppleant
Björn Sandström

Valberedning
Vakant

Revisorer
Jacob De Vries

Webbansvarig 
Linda Almström