Styrelsen och förtroendevalda

Ordförande

Björn A
Vice Ordförande
Anna
Kassör
Therese
Sekreterare
Magnus
Materialansvarig
Robert
Suppleant
Elisabeth
Suppleant
Markus B

Valberedning

Revisorer

Webbansvarig 
Markus B