Styrelsen och förtroendevalda

Ordförande

Björn A
Vice Ordförande
Anna
Kassör
Per
Sekreterare
Maria
Materialansvarig
Robert
Suppleant
Magnus
Suppleant
Johanna

Valberedning
Johan

Revisorer
Rune

Webbansvarig 
Magnus