Gå till innehåll

Om föreningen

ERIKSVIKS TOMTÄGAREFÖRENING EK. FÖR.

Föreningen har anor från sent 30-tal, då Eriksvik styckades i tomter för framför allt fritidsboende. Successivt har antalet permanent boende ökat. Den stora förändringen kom 1989-1990 då stora delar av området försågs med kommunalt VA. Därpå följande detaljplaner medgav byggandet av villafastigheter. Eriksvik är ändå relativt glest bebyggt med tomtstorlekar varierande mellan 1200 m2 och ända upp emot 5000 m2. Eriksviks tomtområde omfattar idag drygt 245 enskilda fastigheter sam gemensamt ägd mark om nästan 200 000 m2.

Området gränsar i öster mot Kilsviken. I söder av Liljevalchsvägen-Ringleksvägen. I väster av Lönnlövsvägen-Eriksviksvägen-Munkkärrsvägen samt i norr av ängsmarken mot Värmdövägen. Se:

Karta över Eriksvik Karta från ursprungsuppdelningen av Eriksvik Karta_Backebol_1_775

Eriksviks Tomtägareförening drivs som en ekonomisk förening (förklaring enligt bolagsverket och enligt lag 1987:667). Medlemskapet är frivilligt och personligt. Krav för medlemskap är ägande av fastighet inom området. Endast ett medlemskap per fastighet kan tecknas. I dag är över 90% av fastighetsägarna anslutna till föreningen.

Föreningen är lagfaren ägare till gemensam mark (Backeböl 1:775). Denna mark består av berg, skog och parkmark. Även strand och vatten längs Kilsviken ingår. Badplats finns vid Kilsviken och drivs i föreningens regi. Sommartid anordnas simskola. Vid föreningens festplats i hörnet av Eriksviksvägen – Gösta Ekmansväg. Finns sandlåda, gungor samt en boulebana. Här anordnas, när intresse finns, gemensamt midsommarfirande samt även höstfest.

Medlemskap i föreningen ger även möjlighet till båtplats i Kilsviken. Eriksviks Båtklubb driver denna verksamhet, med egen styrelse och mandat. Vägarna i området sköts och förvaltas av Eriksviks Vägförening. Inträdesavgiften till Eriksviks Tomtägareförening är för närvarande 500:- och årsavgiften 700:- Hjärtligt välkommen som medlem i Eriksviks Tomtägareförening. Styrelsen