Välkommen

Aktuell information

Årsmöte 2020 med anledning av Covid -19

Vi planera att hålla mötet som tidigare aviserats. På grund av rådande situation ber vi dig Respektera följande:

 • Stanna hemma vid minsta lilla symtom på förkylning eller om familjemedlem är sjuk.
 • Stanna hemma om du nyligen rest utomlands
 • Röstning kan, enligt stadgarna, ske via ombud. Ombud kan vara ombud för flera medlemmar.

Tack för er förståelse.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen ETF

En ny detaljplan för Solbrinken-Grundet

En ny detaljplan har tagits fram för Solbrinken-Grundet i Sydöstra Boo. Nu ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Mer om förslaget kan ni läsa på Nacka Kommuns hemsida via länken
https://www.nacka.se/solbrinken#panel-startpage.

ARBETSDAG 2019-09-29

Samling kl 10.00 vid badplatsen.

Grillkorv servas mellan kl 12.00 och 13.00 för de som önskar.

Välkomna!!

Vid badplatsen kommer vi att behöva; (skiftnyckel, polygrip, kom ihåg nycklar till sliphuset)

 • Tag bort badstegar och länsar
 • Kontrollera bryggan, flotten och hopptornet

Lekplatsen

 • Undersöka lekutrustning inför besiktning
 • Rensa grenar utmed gångvägen lekplatsen – Vårvägen om de skymmer lamporna. Lägg riset bakom föreningsboden vid lekplatsen tillsvidare.

Rissamling

 • Plocka ihop granriset efter sommarens rensning i skogen mellan Ringleksvägen och Eriksviksvägen (utförs om det är många som deltar)

Inköp förtäring, kol, tändvätska mm (grillen står i sliphuset, kom ihåg att tag med en grilltång)

Simskola i Eriksvik vecka 31

Vattenhuset  kommer även i år hålla i simskola.
Anmälan sker via www.vattenhuset.com snarast.

Datum: Vecka 31
Pris: 800kr
5st tillfällen
Mer info om kursen via deras hemsida, sök på anläggning Eriksvik.

Vårstädning med grillning 11 maj

Den 11 maj går årets vårstädning av stapeln. Vi samlas tillsammans med båtklubben vid badplatsen kl 10:00. Tag med verktyg för krattning, rensning, slyröjning och snickeriarbeten. Avslutas med korvgrillning på stranden mellan 12.00 -13.00. Välkomna!


Information

Planprogram Solbrinken-Grundet

Planarbetet för grannområdet Solbrinken-Grundet pågår. Under våren höll kommunen ett andra samråd och nu jobbar kommunen med samrådsredogörelsen. Kommunens förhoppning är att anta detaljplanen 4:e kvartalet 2019. Mer information återfinns på Nacka kommuns hemsida www.nacka.se och sök efter ”Solbrinken”.

/ Information, Nyhetsbrev - E-nytt

Boo strandväg stängs av för fordonstrafik

För att hindra genomfartstrafik på Boo strandväg från våra grannområden kommer vägbommar att uppföras. Bommarna kommer att placeras vid områdesgränsen strax söder om korsningen Boo strandväg – Liljevalchsvägen. Gång- och cykel-trafik kommer inte att påverkas.

/ Information, Nyhetsbrev - E-nytt

Simskola i Eriksvik vecka 31

Vattenhuset  kommer även i år hålla i simskola.
Anmälan sker via www.vattenhuset.com snarast.

Datum: Vecka 31
Pris: 800kr
5st tillfällen
Mer info om kursen via deras hemsida, sök på anläggning Eriksvik.

Vill du engagera dig?

Eriksviks föreningar, ETF, EVF och EBK, sköts på frivillig basis och just nu söker vi dig som vill engagera dig och vara med att påverka områdets utveckling. Känner du att du kan hjälpa till så hör av dig till etf@eriksvik.se eller under "Kontakta oss"
ETF=Eriksviks Tomrägareförening,
EVF= Eriksviks Vägförening,
EBK=Eriksviks Båtklubb

/ Information, Nyhetsbrev - E-nytt

Eldning inom Nacka kommun

Inom Nacka kommun gäller generellt eldningsförbud med undantag för v.17-18 och v.43-44 2018.  Då är det tillåtet att elda vedartat avfall. Visa hänsyn till grannar. Bevaka och var restriktiv med grillning under varma sommardagar. Läs mer och bevaka information på Nacka kommun.  Läs mer här

/ Information

Aktiv P-övervakning

Sker på Boo Strandväg och nedre delen av Liljevalchsvägen under perioden maj-september. 3 tim, p-skiva.

Du som medlem i ETF kan få ett P-tillstånd som ger rätt att stå 24 timmar på våra markerade p-platser. De kan hämtas hos Björn, Eriksviksvägen 16 och Therese, Gösta Ekmans väg 16. Ett tillstånd per fastighet delas ut. OBS. nytt tillstånd krävs för 2018!

Eriksvik finns på Facebook

Nu är boende i Eriksvik välkomna att gå med i Facebook-gruppen "Eriksvik – pärlan vid Kilsviken".
Klicka på länken ovan eller på facebook ikonen längst ner på sidan.

/ Information, Nyhetsbrev - E-nytt

Trädinventering

Under 2014 genomfördes en trädinventering av företaget AFFINITY FOR TREES i syfte att dokumentera och märka upp högrisk träd. Totalt inventerades 126 träd varav 60 st ansågs som högrisk träd.  Sedan 2014 har träd avverkats med hjälp av företag och av boende. Har du frågor eller är orolig gällande risk träd ber vi dig att kontakta styrelsen. Läs mer om vår policy som även berör trädfällning, ETF policy

Läs hela rapporten genom att klicka på länken

/ Information

Gatubelysning

Trasig gatubelysning fel anmäls på Nacka kommuns hemsida www.nacka.se
Gör observerade felanmälningar omgående då Nacka än så länge bekostar reparation och utbyten

/ Information, Nyhetsbrev - E-nytt

Sophantering i vinter

Nacka kommun önskar att vi underlättar för snöröjningen och sophämtningen i vinter

Sophämtning och snöröjning går hand i hand och för att det ska fungera vintertid ber vi dig tänka på följande:

 • Vänta om möjligt med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare).
 • Skotta och sanda så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
 • Skotta bort snövallar.
 • Dumpa inte snö från din uppfart på trottoaren eller gatan.
 • Ställ inte kärlen på trottoaren eller vägen utan ställ dem jämsides med infarten eller i grindöppningen. Vid felplacerade kärl kan inte trottoaren/vägen snöröjas och då finns risken att kärlen inte kan tömmas. • Under vintern är det vanligt att baklastande sopbilar sätts in extra. Därför ska snöröjningen alltid anpassas så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
 • Ta in kärlen så snart de har tömts, om det är möjligt.
  Tillsammans kan vi hjälpas åt för att få snöröjning och sophämtning att fungera smidigt i vinter. Tack för din förståelse!
  Vänliga hälsningar Nacka vatten och avfall AB

För mer information besök Nacka kommun
http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/sophamtning/infor-sophamtningen/

 

/ Information

Information om sophantering

På Nacka kommuns hemsida finns information om sophantering inom kommunen.
Läsa mer om hur sophanteringen fungerar inom Nacka
http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/sophamtning/

/ Information

Nacka Kommun

Du hittar aktuell information via Nacka kommuns hemsida om återvinningscentral, detaljplaner, stadsbyggnasdnyheter, omsorg, m.m.
/ Information

Öppen fiber

Telia levererar Öppen Fiber inom Eriksvik. Läs mer http://www.oppenfiber.se/

/ Information

Grannsamverkan i Eriksvik

Eriksviks Tomtägarförening kommer att i samarbete med Grannsam att erbjuda sina medlemmar att kostnadsfritt bygga upp grannsamverkan i Eriksvik via en Internetbaserad tjänst. Inbjudan till att deltaga kommer via e-post till våra medlemmar i
början på november. Om du ej har meddelat föreningen din e-post adress kan du göra det via vår hemsida.

Här finns information:
http://grannsam.com/
Eriksviks Tomtägareföreningen eftersträvar att vara en förening där vi tar ansvar, agerar och hjälper varandra. Vi eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid oro eller misstanke om våld.
Vi har antagit Huskurages policy. Kan läsas
här.
Mer information på deras hemsida http://www.huskurage.se

 

 

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem.

Eriksviks Tomtägareföreningen eftersträvar att vara en förening där vi tar ansvar, agerar och hjälper varandra. Vi eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra
något vid oro eller misstanke om våld.

Vi har antagit Huskurages policy. Kan läsas
här. Mer information på deras hemsida http://www.huskurage.se
/ Information