Välkommen

Aktuell information

Föreningsstämma 25 april 2021

Kallelse
Medlemmarna i Eriksviks Tomtägareförening kallas till ordinarie föreningsstämma, söndagen den
25 april 2021 kl. 14:00 på lek-/festplatsen i Eriksvik. Kallelse har gått ut postalt. Länk till kallelsen i PDF-format.

Stadgeändring
Observera förslaget på ändring av stadgarna för att tillåta alla boende att bli stödmedlemmar. Det kommer att öka gemenskapen och engagemanget, samt låta alla boende bidra med såväl arbete som årsavgift för drift, skötsel och underhåll av våra gemensamma ytor. 

Uppdatering av medlemsuppgifter
Vi behöver uppdatera vårt medlemsregister och uppmanar därför alla medlemmar att fylla i formuläret på hemsidan. Bl a saknas e-postadress för många, och koppling mellan fakturaadress och adress i Eriksvik.  

En ny detaljplan för Solbrinken-Grundet

En ny detaljplan har tagits fram för Solbrinken-Grundet i Sydöstra Boo. Nu ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Mer om förslaget kan ni läsa på Nacka Kommuns hemsida via länken
https://www.nacka.se/solbrinken#panel-startpage.

Eriksviksnytt

Här hittar du senaste eriksviksnytt. E-nytt kan även läsa på våra anslagstavlor i området. Läs nya och gamla e-nytt här

Du som inte är medlem…

Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 185 medlemmar i föreningen. Du som ännu inte är medlem är välkommen att gå in under "kontakta oss" och ansök om medlemskap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.

Välkomstbrev till nyinflyttade

Välkommen till Eriksvik! Här kan du som nyinflyttad hitta kortfattad information om Eriksvik och de föreningar vi gemensamt driver i området. Länk till PDF: ETF Välkomstbrev


Information

Protokoll från Styrelsemötet och E-Nytt april 2020

Nu finns det senaste protokollet från Styrelsemötet och E_nytt för april 2020 tillgängligt. Du hittar dessa genom att navigera via huvudmenyn. 

/ Information

Planprogram Solbrinken-Grundet

Planarbetet för grannområdet Solbrinken-Grundet pågår. Under våren höll kommunen ett andra samråd och nu jobbar kommunen med samrådsredogörelsen. Kommunens förhoppning är att anta detaljplanen 4:e kvartalet 2019. Mer information återfinns på Nacka kommuns hemsida www.nacka.se och sök efter ”Solbrinken”.

/ Information, Nyhetsbrev - E-nytt

Boo strandväg stängs av för fordonstrafik

För att hindra genomfartstrafik på Boo strandväg från våra grannområden kommer vägbommar att uppföras. Bommarna kommer att placeras vid områdesgränsen strax söder om korsningen Boo strandväg – Liljevalchsvägen. Gång- och cykel-trafik kommer inte att påverkas.

/ Information, Nyhetsbrev - E-nytt

Vill du engagera dig?

Eriksviks föreningar, ETF, EVF och EBK, sköts på frivillig basis och just nu söker vi dig som vill engagera dig och vara med att påverka områdets utveckling. Känner du att du kan hjälpa till så hör av dig till etf@eriksvik.se eller under "Kontakta oss"
ETF=Eriksviks Tomrägareförening,
EVF= Eriksviks Vägförening,
EBK=Eriksviks Båtklubb

/ Information, Nyhetsbrev - E-nytt

Aktiv P-övervakning

Det råder ett generellt P-förbud inom hela Eriksvik, förutom på egen tomt eller markerade P-platser.

Du som medlem i ETF kan få ett P-tillstånd som ger rätt att stå 24 timmar (ej avsett som ordinarie P-plats, det har man på egen tomt)  på våra markerade p-platser. De kan hämtas hos Björn (Eriksviksvägen 16), Per (Eriksviksvägen 18), eller Anna (Boo Strandväg 14). Ett tillstånd per fastighet delas ut. Giltighetstid står på P-tillståndet.

Eriksvik finns på Facebook

Nu är boende i Eriksvik välkomna att gå med i Facebook-gruppen "Eriksvik – pärlan vid Kilsviken".
Klicka på länken ovan eller på facebook ikonen längst ner på sidan.

/ Information, Nyhetsbrev - E-nytt

Gatubelysning

Trasig gatubelysning fel anmäls på Nacka kommuns hemsida www.nacka.se. Gör observerade felanmälningar omgående då Nacka än så länge bekostar reparation och utbyten.

/ Information, Nyhetsbrev - E-nytt

Sophantering

Nacka kommun önskar att vi underlättar för snöröjningen och sophämtningen i vinter

Sophämtning och snöröjning går hand i hand och för att det ska fungera vintertid ber vi dig tänka på följande:

 • Vänta om möjligt med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare).
 • Skotta och sanda så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
 • Skotta bort snövallar.
 • Dumpa inte snö från din uppfart på trottoaren eller gatan.
 • Ställ inte kärlen på trottoaren eller vägen utan ställ dem jämsides med infarten eller i grindöppningen. Vid felplacerade kärl kan inte trottoaren/vägen snöröjas och då finns risken att kärlen inte kan tömmas.
 • Under vintern är det vanligt att baklastande sopbilar sätts in extra. Därför ska snöröjningen alltid anpassas så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
 • Ta in kärlen så snart de har tömts, om det är möjligt.
  Tillsammans kan vi hjälpas åt för att få snöröjning och sophämtning att fungera smidigt i vinter. Tack för din förståelse!
  Vänliga hälsningar Nacka vatten och avfall AB

För mer information besök Nacka kommun
http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/sophamtning/infor-sophamtningen/

/ Information

Nacka Kommun

Du hittar aktuell information via Nacka kommuns hemsida om återvinningscentral, detaljplaner, stadsbyggnadsnyheter, omsorg, m.m.
/ Information

Grannsamverkan i Eriksvik

Eriksviks Tomtägarförening kommer att i samarbete med Grannsam att erbjuda sina medlemmar att kostnadsfritt bygga upp grannsamverkan i Eriksvik via en Internetbaserad tjänst. Inbjudan till att deltaga kommer via e-post till våra medlemmar i
början på november. Om du ej har meddelat föreningen din e-post adress kan du göra det via vår hemsida.

Här finns information:
http://grannsam.com/
Eriksviks Tomtägareföreningen eftersträvar att vara en förening där vi tar ansvar, agerar och hjälper varandra. Vi eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid oro eller misstanke om våld.
Vi har antagit Huskurages policy. Kan läsas här.
Mer information på deras hemsida http://www.huskurage.se

Instruktion Anslutning Grannsam  Grannsam intro  Inbjudan till Grannsamverkan Eriksvik

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem.

Eriksviks Tomtägareföreningen eftersträvar att vara en förening där vi tar ansvar, agerar och hjälper varandra. Vi eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra
något vid oro eller misstanke om våld.

Vi har antagit Huskurages policy. Kan läsas
här. Mer information på deras hemsida http://www.huskurage.se
/ Information