Sophantering i vinter

Nacka kommun önskar att vi underlättar för snöröjningen och sophämtningen i vinter

Sophämtning och snöröjning går hand i hand och för att det ska fungera vintertid ber vi dig tänka på följande:

  • Vänta om möjligt med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare).
  • Skotta och sanda så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
  • Skotta bort snövallar.
  • Dumpa inte snö från din uppfart på trottoaren eller gatan.
  • Ställ inte kärlen på trottoaren eller vägen utan ställ dem jämsides med infarten eller i grindöppningen. Vid felplacerade kärl kan inte trottoaren/vägen snöröjas och då finns risken att kärlen inte kan tömmas. • Under vintern är det vanligt att baklastande sopbilar sätts in extra. Därför ska snöröjningen alltid anpassas så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
  • Ta in kärlen så snart de har tömts, om det är möjligt.
    Tillsammans kan vi hjälpas åt för att få snöröjning och sophämtning att fungera smidigt i vinter. Tack för din förståelse!
    Vänliga hälsningar Nacka vatten och avfall AB

För mer information besök Nacka kommun
http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/sophamtning/infor-sophamtningen/