Kallelse
Medlemmarna i Eriksviks Tomtägareförening kallas till ordinarie föreningsstämma, söndagen den
25 april 2021 kl. 14:00 på lek-/festplatsen i Eriksvik. Kallelse har gått ut postalt. Länk till kallelsen i PDF-format.

Stadgeändring
Observera förslaget på ändring av stadgarna för att tillåta alla boende att bli stödmedlemmar. Det kommer att öka gemenskapen och engagemanget, samt låta alla boende bidra med såväl arbete som årsavgift för drift, skötsel och underhåll av våra gemensamma ytor. 

Uppdatering av medlemsuppgifter
Vi behöver uppdatera vårt medlemsregister och uppmanar därför alla medlemmar att fylla i formuläret på hemsidan. Bl a saknas e-postadress för många, och koppling mellan fakturaadress och adress i Eriksvik.  

Planarbetet för grannområdet Solbrinken-Grundet pågår. Under våren höll kommunen ett andra samråd och nu jobbar kommunen med samrådsredogörelsen. Kommunens förhoppning är att anta detaljplanen 4:e kvartalet 2019. Mer information återfinns på Nacka kommuns hemsida www.nacka.se och sök efter ”Solbrinken”.

Eriksviks föreningar, ETF, EVF och EBK, sköts på frivillig basis och just nu söker vi dig som vill engagera dig och vara med att påverka områdets utveckling. Känner du att du kan hjälpa till så hör av dig till etf@eriksvik.se eller under "Kontakta oss"
ETF=Eriksviks Tomrägareförening,
EVF= Eriksviks Vägförening,
EBK=Eriksviks Båtklubb

Det råder ett generellt P-förbud inom hela Eriksvik, förutom på egen tomt eller markerade P-platser.

Du som medlem i ETF kan få ett P-tillstånd som ger rätt att stå 24 timmar (ej avsett som ordinarie P-plats, det har man på egen tomt)  på våra markerade p-platser. De kan hämtas hos Björn (Eriksviksvägen 16), Per (Eriksviksvägen 18), eller Anna (Boo Strandväg 14). Ett tillstånd per fastighet delas ut. Giltighetstid står på P-tillståndet.