Samling kl 10.00 vid badplatsen

Bra att ta med: Granne, handskar, såg, grensax, kratta...

Grillkorv servas mellan kl 12.00 och 13.00!!

Välkomna!!
/Styrelsen

Badplatsen

  • Ta bort badstegar
  • Ta bort länsar
  • Kolla bryggan
  • Kolla flotten och hopptornet
  • Ta bort duschen
  • Kolla lekutrustning, jämna till sanden

Lekplatsen

  • Kolla lekutrustning, jämna till sanden
  • Beskära buskarna mot brf Lampaffären
  • Beskära bokarna utmed Gösta Ekmans väg
  • Klippa ned parkslide

Planarbetet för grannområdet Solbrinken-Grundet pågår. Under våren höll kommunen ett andra samråd och nu jobbar kommunen med samrådsredogörelsen. Kommunens förhoppning är att anta detaljplanen 4:e kvartalet 2019. Mer information återfinns på Nacka kommuns hemsida www.nacka.se och sök efter ”Solbrinken”.

Eriksviks föreningar, ETF, EVF och EBK, sköts på frivillig basis och just nu söker vi dig som vill engagera dig och vara med att påverka områdets utveckling. Känner du att du kan hjälpa till så hör av dig till etf@eriksvik.se eller under "Kontakta oss"
ETF=Eriksviks Tomrägareförening,
EVF= Eriksviks Vägförening,
EBK=Eriksviks Båtklubb

Det råder ett generellt P-förbud inom hela Eriksvik, förutom på egen tomt eller markerade P-platser.

Du som medlem i ETF kan få ett P-tillstånd som ger rätt att stå 24 timmar (ej avsett som ordinarie P-plats, det har man på egen tomt)  på våra markerade p-platser. De kan hämtas hos Björn (Eriksviksvägen 16), Per (Eriksviksvägen 18), eller Anna (Boo Strandväg 14). Ett tillstånd per fastighet delas ut. Giltighetstid står på P-tillståndet.