Gå till innehåll

Midsommarfirandet i Eriksvik är en tradition med lång historia som bygger på frivilliga insatser från boende i området.

I år hoppas vi på att det finns några som är intresserade att anordna ett firande.

Kontakta ETF.

Vi håller tillsammans med båtklubben arbetsdag söndagen den 14 maj.

Samling vid Badplatsen kl 10:00.

Tag med verktyg för krattning, rensning, slyröjning och för att kärra ut sand på stranden.

Avslutas med korvgrillning på stranden mellan 12.00 och 13.00

Nyttjar du badplatsen eller lekplatsen? Tycker du att det är bra att det finns sand och en hel brygga, att gungor och annan utrustning är hela och säkra, samt att farliga träd åtgärdas? Vill du kunna hyra tält och stolar, eller kanske vare med och ordna midsommarfirande?

Nu kan du som bor i bostadsrätt eller är hyresgäst i Eriksvik bli stödmedlem!

För att kunna hålla vårt Eriksvik i fint skick behöver vi alla hjälpas åt med det vi kan bidra med i form av kunskap och gemensamt arbete. Vi är även beroende av att alla betalar in den årliga medlemsavgiften till tomtägareföreningen för att täcka löpande utgifter för underhåll.

Med växande antal bostadsrättsföreningar så sjunker antalet ordinarie medlemmar och därmed intäkterna samtidigt som antalet boende i området ökar.

För att och säkra ekonomin och låta alla boende känna att de är del i vår gemenskap så finns det med de nya stadgarna nu möjlighet att bli stödmedlem för de som inte är fastighetsägare.

Skicka in dina uppgifter via formuläret på hemsidan så förbereder vi ett medlemskap.

Vi behöver komplettera medlemsregistret då det saknas information för flera medlemmar såsom aktuell epostadress. Vi behöver den för att kunna skicka ut Eriksviksnytt och t ex berätta när det händer något i området.

I kallelsen till årsmötet tryckte vi på inbetalningskortet den emailadress som fanns i medlemsregistret.

Om den eller annan information inte stämmer, vänligen gå in på vår hemsida och uppdatera medlemsuppgifterna.
http://etf.eriksvik.se/kontakta-oss/medlemskap/

Årets medlemsavgift är oförändrad.
Vänligen inbetala 700 SEK till ETF Plusgirokonto 27 51 86-5 senast 2023-04-21 för rösträtt på stämman (gäller fastighetsägare).

Stödmedlem betalar halva avgiften, 350 kr.

För ny ordinarie medlem tillkommer 500 SEK inträdesavgift.

Viktigt: Ange fakturanumret på inbetalningen.

Kom ihåg att du måste ha betalt ordinarie medlemsavgift till ETF för att som fastighetsägare kunna få båtplats i EBK. Som vanligt gäller en båtplats per fastighet, och ett P-tillstånd per fastighet.

Eriksviks föreningar, ETF, EVF och EBK, sköts på frivillig basis och just nu söker vi dig som vill engagera dig och vara med att påverka områdets utveckling. Känner du att du kan hjälpa till så hör av dig till etf@eriksvik.se eller under "Kontakta oss"
ETF=Eriksviks Tomtägareförening,
EVF= Eriksviks Vägförening,
EBK=Eriksviks Båtklubb

Det råder ett generellt P-förbud inom hela Eriksvik, förutom på egen tomt eller markerade P-platser.

Du som medlem i ETF kan få ett P-tillstånd som ger rätt att stå 12 timmar (ej avsett som ordinarie P-plats, det har man på egen tomt)  på våra markerade p-platser. De kan hämtas hos Björn (Eriksviksvägen 16), Per (Eriksviksvägen 18), eller Anna (Boo Strandväg 14). Ett tillstånd per fastighet delas ut. Giltighetstid står på P-tillståndet.