Gå till innehåll

Söndag den 9 oktober kl 10.00 samlas vi på badplatsen för att städa upp och förbereda för vintern.

  • Vid badplatsen skall badstegar och rep/bojar tas upp och rengöras, dusch kopplas ur, gunga tas ned, sly röjas och allmän städning etc.
  • Vid lek-/festplatsen skall ny sand spridas ut, sly röjas och allmän städning etc.
    Lumme kommer senare att plana ut marken vid sandlådorna så att åkgräsklipparen kan köra där samt täcka över parksliden.
  • Vid gångvägen mellan Gösta Ekmans väg - Vårvägen behöver träd och sly röjas för inte täcka belysningen och för att hålla ytorna fria.
  • Vid pumphuset och andra ställen behöver sly röjas.

Tag med verktyg för krattning, rensning, slyröjning och för att skotta sand på lekplatsen.

Avslutas med korvgrillning på stranden mellan 12.00 och 13.00 

Diskutera höstarbetsdagen i Facebook

För att hindra genomfartstrafik på Boo strandväg från våra grannområden beslutade ETF att uppföra vägbommar vid områdesgränsen strax söder om korsningen Boo strandväg – Liljevalchsvägen. Skyltar med förbjuden genomfartstrafik och bom sattes upp av Eriksviks Vägförening, men bommen togs bort då detaljplan för området blev antagen och marken där bommen var placerad övergick i kommunens ägo. ETF överlämnar till EVF att driva ärendet vidare med kommunen.

Eriksviks föreningar, ETF, EVF och EBK, sköts på frivillig basis och just nu söker vi dig som vill engagera dig och vara med att påverka områdets utveckling. Känner du att du kan hjälpa till så hör av dig till etf@eriksvik.se eller under "Kontakta oss"
ETF=Eriksviks Tomrägareförening,
EVF= Eriksviks Vägförening,
EBK=Eriksviks Båtklubb

Det råder ett generellt P-förbud inom hela Eriksvik, förutom på egen tomt eller markerade P-platser.

Du som medlem i ETF kan få ett P-tillstånd som ger rätt att stå 12 timmar (ej avsett som ordinarie P-plats, det har man på egen tomt)  på våra markerade p-platser. De kan hämtas hos Björn (Eriksviksvägen 16), Per (Eriksviksvägen 18), eller Anna (Boo Strandväg 14). Ett tillstånd per fastighet delas ut. Giltighetstid står på P-tillståndet.

Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 185 medlemmar i föreningen. Du som ännu inte är medlem är välkommen att gå in under "kontakta oss" och ansök om medlemskap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.