Planarbetet för grannområdet Solbrinken-Grundet pågår. Under våren höll kommunen ett andra samråd och nu jobbar kommunen med samrådsredogörelsen. Kommunens förhoppning är att anta detaljplanen 4:e kvartalet 2019. Mer information återfinns på Nacka kommuns hemsida www.nacka.se och sök efter ”Solbrinken”.

Eriksviks föreningar, ETF, EVF och EBK, sköts på frivillig basis och just nu söker vi dig som vill engagera dig och vara med att påverka områdets utveckling. Känner du att du kan hjälpa till så hör av dig till etf@eriksvik.se eller under "Kontakta oss"
ETF=Eriksviks Tomrägareförening,
EVF= Eriksviks Vägförening,
EBK=Eriksviks Båtklubb

Sker på Boo Strandväg och nedre delen av Liljevalchsvägen under perioden maj-september. 3 tim, p-skiva.

Du som medlem i ETF kan få ett P-tillstånd som ger rätt att stå 24 timmar på våra markerade p-platser. De kan hämtas hos Björn, Eriksviksvägen 16 och Therese, Gösta Ekmans väg 16. Ett tillstånd per fastighet delas ut. OBS. nytt tillstånd krävs för 2018!

Under 2014 genomfördes en trädinventering av företaget AFFINITY FOR TREES i syfte att dokumentera och märka upp högrisk träd. Totalt inventerades 126 träd varav 60 st ansågs som högrisk träd.  Sedan 2014 har träd avverkats med hjälp av företag och av boende. Har du frågor eller är orolig gällande risk träd ber vi dig att kontakta styrelsen. Läs mer om vår policy som även berör trädfällning, ETF policy

Läs hela rapporten genom att klicka på länken

Nacka kommun önskar att vi underlättar för snöröjningen och sophämtningen i vinter

Sophämtning och snöröjning går hand i hand och för att det ska fungera vintertid ber vi dig tänka på följande:

  • Vänta om möjligt med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare).
  • Skotta och sanda så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
  • Skotta bort snövallar.
  • Dumpa inte snö från din uppfart på trottoaren eller gatan.
  • Ställ inte kärlen på trottoaren eller vägen utan ställ dem jämsides med infarten eller i grindöppningen. Vid felplacerade kärl kan inte trottoaren/vägen snöröjas och då finns risken att kärlen inte kan tömmas. • Under vintern är det vanligt att baklastande sopbilar sätts in extra. Därför ska snöröjningen alltid anpassas så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
  • Ta in kärlen så snart de har tömts, om det är möjligt.
    Tillsammans kan vi hjälpas åt för att få snöröjning och sophämtning att fungera smidigt i vinter. Tack för din förståelse!
    Vänliga hälsningar Nacka vatten och avfall AB

För mer information besök Nacka kommun
http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/sophamtning/infor-sophamtningen/