Gå till innehåll

Kallelse till årsmöte samt betalning av medlemsavgift 2024

Eriksviks Tomtägare förenings årsstämma hålls enligt utskickad kallelse.

 • När: Söndag den 21 april 2024  kl. 14:00
 • Var: Lekplatsen, Eriksvik
 • I år behöver vi två nya ledamöter varav en sekreterare och en som ansvarar för hemsidan.

DAGORDNING

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Fråga om kallelse behörigen skett.
 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse.
 7. Ekonomisk rapport - resultat och balansräkning
 8. Föredragning av revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2023 års förvaltning.
 10. a Budget 2024
  b. Föreningsboden
 11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer (oförändrat)
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
  I tur att avgå Björn Auvinen, Jörgen Olsson, Anna Carlsson, Emma Ålund och Björn Sandström.
  Val av 3 st. ledamöter på 2 år
  Val av 2 st suppleanter på 1 år
 13. Val av revisor på 2 år och revisorsuppleant på 1 år.
 14. Val av valberedning
 15. Anmälda ärenden
  a. Motion av Kurt-Åke Kallin – Olagligt och olovligt nyttjande av föreningens mark.
 16. Övriga ärenden
  a. Kommunens planarbete
  b. Fällning av träd på föreningens mark
 17. Mötet avslutas.

  Uppdatering av medlemsuppgifter

  Vi behöver komplettera medlemsregistret då det saknas information för flera medlemmar såsom epostadress. Vi behöver den för att kunna skicka ut Eriksviksnytt och t ex berätta när det händer något i området.

  Vänligen gå in på vår hemsida och uppdatera medlemsuppgifterna.
  http://etf.eriksvik.se/kontakta-oss/medlemskap/

  Medlemsavgiften för 2024

  Faktura för årets medlemsavgift skickades ut under mars månad via epost eller till Kivra (för de som angett matchande samma e-postadress om används i Kivra). De som inte angett giltig epostadress fick pappersfaktura.

  Har du inte fått faktura så beror det antagligen att medlemsavgift för tidigare år inte betalats, varvid medlemskapet upphör. Nyanmälan måste då göras.

  Viktigt: Ange OCR-numret på inbetalningen så att den registreras som betald i vårt ekonomisystem.

  Årets medlemsavgift är oförändrad 700 kr för ordinarie medlem (fastighetsägare) och 350 kr för stödmedlem (t ex bostadsrätt).

  För ny medlem tillkommer 500 SEK inträdesavgift.

  Kom ihåg att du måste ha betalt ordinarie medlemsavgift till ETF för att kunna få båtplats i EBK.