Gå till innehåll

Arbetsdag söndag 19 maj

OBS! Ändrat datum

Boka in 2024 års vårarbetsdag i Eriksvik i din kalender.

Närmare arbetsdagen lägger vi in ett inlägg i vår Facebookgrupp så att vi kan diskutera

 • När: Söndag 2024-05-1219
 • Var: Samling vid badplatsen kl 10:00

 • Grillning: Efter arbetsdagen bjuder föreningen som vanligt på korv och dryck vid badplatsen. Brukar bli kl 12-13. 

Tag med grannarna,  glatt humör och verktyg lämpliga för nedanstående uppgifter. 

Grenar och klipp från arbetsdagen läggs på hög vid vägen för hämtning med lastbil.

Lekplatsen

 • Kontrollera lekutrustningen, jämna till sanden
  (ta med: krattor)
 • Kontrollera parksliden. På höstarbetsdagen lade vi på ett nät enligt den här teorin
 • Fylla ut och jämna till gräsmattan där det behövs.
  (ta med: spadar, skottkärror)
 • Klippa in häcken mot brf Lampaffären, det skall vara brett nog för att köra åkgräslipparen mellan sandlådor och häck.
  (ta med: häcksaxar, sekatörer, krattor)
 • Ev. Hamling av bokträden vid vägen (läs på om hamling)
  (ta med: stegar, alla typer av sågar, grensaxar, och sekatörer för att beskära träd)
 • Kontrollera bodens skick och vad som kan/behöver göras
  (ta med: kunskap och intresse av att se till så vi får boden i bra skick igen)
 • Ev. byta till nytt fotbollsnät

Gångvägen mellan Gösta Ekmans väg (lekplatsen) och Vårvägen

 • Klippa in häcken så att den inte hänger över gångvägen eller skymmer belysningen
  (ta med: sekatörer, sågar, grensågar och grensaxar på skaft)
 • Ta bort träd och sly som växer i diket
  (ta med: sekatörer och sågar, ev. röjsåg)
 • Placera betonghindren bättre
  (ta med: starka grannar och spett)

Badplatsen

 • Sätta dit badstegarna
  (ta med: skiftnyckel, nyckel till sliphuset) 
 • Lägga i länsar
 • Sätta upp gungan
 • Kontrollera vattenmätaren, läs av förbrukning och kolla att den sitter åtkomlig så som kommunen kräver
 • Kontrollera omklädningsrummet, bryggan, flotten, och hopptornet
 • Sätta dit duschen
 • Grilla korv
 • Kratta sanden och ta bort sly
 • Städa inför badsäsongen

Mvh ETF styrelse