Då rådande situation troligen kvarstår även om en månad, vill vi inte utmana de riktlinjer som finns. Och vi har därför beslutat ställa in valborg i år. Hoppas på er förståelse.

På årsmötet diskuterade vi om Valborg skulle ställas in eller genomföras, och vi beslutade att höra oss för med medlemmarna här i gruppen. Varpå vi nu väljer att ställa in. 

Notera att inget ris får läggas vid lekplatsen. 

Mvh Styrelsen

Samling kl 10.00 vid badplatsen.

Grillkorv servas mellan kl 12.00 och 13.00 för de som önskar.

Välkomna!!

Vid badplatsen kommer vi att behöva; (skiftnyckel, polygrip, kom ihåg nycklar till sliphuset)

  • Tag bort badstegar och länsar
  • Kontrollera bryggan, flotten och hopptornet

Lekplatsen

  • Undersöka lekutrustning inför besiktning
  • Rensa grenar utmed gångvägen lekplatsen – Vårvägen om de skymmer lamporna. Lägg riset bakom föreningsboden vid lekplatsen tillsvidare.

Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 185 medlemmar i föreningen. Du som ännu inte är medlem är välkommen att gå in under "kontakta oss" och ansök om medlemskap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.