Kallelse
Medlemmarna i Eriksviks Tomtägareförening kallas till ordinarie föreningsstämma, söndagen den
25 april 2021 kl. 14:00 på lek-/festplatsen i Eriksvik. Kallelse har gått ut postalt. Länk till kallelsen i PDF-format.

Stadgeändring
Observera förslaget på ändring av stadgarna för att tillåta alla boende att bli stödmedlemmar. Det kommer att öka gemenskapen och engagemanget, samt låta alla boende bidra med såväl arbete som årsavgift för drift, skötsel och underhåll av våra gemensamma ytor. 

Uppdatering av medlemsuppgifter
Vi behöver uppdatera vårt medlemsregister och uppmanar därför alla medlemmar att fylla i formuläret på hemsidan. Bl a saknas e-postadress för många, och koppling mellan fakturaadress och adress i Eriksvik.  

Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 185 medlemmar i föreningen. Du som ännu inte är medlem är välkommen att gå in under "kontakta oss" och ansök om medlemskap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.