Gå till innehåll

OBS! Ändrat datum

Boka in 2024 års vårarbetsdag i Eriksvik i din kalender.

Närmare arbetsdagen lägger vi in ett inlägg i vår Facebookgrupp så att vi kan diskutera

 • När: Söndag 2024-05-1219
 • Var: Samling vid badplatsen kl 10:00

 • Grillning: Efter arbetsdagen bjuder föreningen som vanligt på korv och dryck vid badplatsen. Brukar bli kl 12-13. 

Tag med grannarna,  glatt humör och verktyg lämpliga för nedanstående uppgifter. 

Grenar och klipp från arbetsdagen läggs på hög vid vägen för hämtning med lastbil.

Lekplatsen

 • Kontrollera lekutrustningen, jämna till sanden
  (ta med: krattor)
 • Kontrollera parksliden. På höstarbetsdagen lade vi på ett nät enligt den här teorin
 • Fylla ut och jämna till gräsmattan där det behövs.
  (ta med: spadar, skottkärror)
 • Klippa in häcken mot brf Lampaffären, det skall vara brett nog för att köra åkgräslipparen mellan sandlådor och häck.
  (ta med: häcksaxar, sekatörer, krattor)
 • Ev. Hamling av bokträden vid vägen (läs på om hamling)
  (ta med: stegar, alla typer av sågar, grensaxar, och sekatörer för att beskära träd)
 • Kontrollera bodens skick och vad som kan/behöver göras
  (ta med: kunskap och intresse av att se till så vi får boden i bra skick igen)
 • Ev. byta till nytt fotbollsnät

Gångvägen mellan Gösta Ekmans väg (lekplatsen) och Vårvägen

 • Klippa in häcken så att den inte hänger över gångvägen eller skymmer belysningen
  (ta med: sekatörer, sågar, grensågar och grensaxar på skaft)
 • Ta bort träd och sly som växer i diket
  (ta med: sekatörer och sågar, ev. röjsåg)
 • Placera betonghindren bättre
  (ta med: starka grannar och spett)

Badplatsen

 • Sätta dit badstegarna
  (ta med: skiftnyckel, nyckel till sliphuset) 
 • Lägga i länsar
 • Sätta upp gungan
 • Kontrollera vattenmätaren, läs av förbrukning och kolla att den sitter åtkomlig så som kommunen kräver
 • Kontrollera omklädningsrummet, bryggan, flotten, och hopptornet
 • Sätta dit duschen
 • Grilla korv
 • Kratta sanden och ta bort sly
 • Städa inför badsäsongen

Mvh ETF styrelse 

Eriksviks Tomtägare förenings årsstämma hålls enligt utskickad kallelse.

 • När: Söndag den 21 april 2024  kl. 14:00
 • Var: Lekplatsen, Eriksvik
 • I år behöver vi två nya ledamöter varav en sekreterare och en som ansvarar för hemsidan.

DAGORDNING

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Fråga om kallelse behörigen skett.
 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse.
 7. Ekonomisk rapport - resultat och balansräkning
 8. Föredragning av revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2023 års förvaltning.
 10. a Budget 2024
  b. Föreningsboden
 11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer (oförändrat)
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
  I tur att avgå Björn Auvinen, Jörgen Olsson, Anna Carlsson, Emma Ålund och Björn Sandström.
  Val av 3 st. ledamöter på 2 år
  Val av 2 st suppleanter på 1 år
 13. Val av revisor på 2 år och revisorsuppleant på 1 år.
 14. Val av valberedning
 15. Anmälda ärenden
  a. Motion av Kurt-Åke Kallin – Olagligt och olovligt nyttjande av föreningens mark.
 16. Övriga ärenden
  a. Kommunens planarbete
  b. Fällning av träd på föreningens mark
 17. Mötet avslutas.

  Uppdatering av medlemsuppgifter

  Vi behöver komplettera medlemsregistret då det saknas information för flera medlemmar såsom epostadress. Vi behöver den för att kunna skicka ut Eriksviksnytt och t ex berätta när det händer något i området.

  Vänligen gå in på vår hemsida och uppdatera medlemsuppgifterna.
  http://etf.eriksvik.se/kontakta-oss/medlemskap/

  Medlemsavgiften för 2024

  Faktura för årets medlemsavgift skickades ut under mars månad via epost eller till Kivra (för de som angett matchande samma e-postadress om används i Kivra). De som inte angett giltig epostadress fick pappersfaktura.

  Har du inte fått faktura så beror det antagligen att medlemsavgift för tidigare år inte betalats, varvid medlemskapet upphör. Nyanmälan måste då göras.

  Viktigt: Ange OCR-numret på inbetalningen så att den registreras som betald i vårt ekonomisystem.

  Årets medlemsavgift är oförändrad 700 kr för ordinarie medlem (fastighetsägare) och 350 kr för stödmedlem (t ex bostadsrätt).

  För ny medlem tillkommer 500 SEK inträdesavgift.

  Kom ihåg att du måste ha betalt ordinarie medlemsavgift till ETF för att kunna få båtplats i EBK.

  2023 års höstarbetsdag i Eriksvik är avklarad.

  • När: Söndag 2023-10-08
  • Var: Samling vid badplatsen kl 10:00

  • Grillning: Det kom för få, så vi röstade och bestämde att inte lägga tid och resurser på grillning i år.

  De grannar som kom tog med glatt humör och verktyg lämpliga för nedanstående uppgifter. 
  Då det inte var med är ett tiotal som kom hann vi inte med allt på listan

  Grenar och klipp från arbetsdagen lades på hög vid vägen för hämtning med lastbil

  Diskutera arbetsdagen i vår Facebookgrupp här

  Lekplatsen

  • ✔ Kontrollera lekutrustningen, jämna till sanden
   (ta med: krattor)
  • ✔ Klippa ned parksliden och lägga i svarta sopsäckar (invasiva arter skall lämnas i containern för brännbart på kretsloppscentralen). Sedan ta bort presenningen och lägga på ett nät istället (enligt den här teorin) 
   (ta med: sekatörer, krattor, häcksax?)
  • ✔ Gräva bort sand/jord runt sandlådan så att marken blir i jämnhöjd med övriga gräsmattan, så att det går att köra åkgräsklipparen där. Sanden skall sedan läggas på nätet över parksliden enligt ovan samt användas för att fylla ut och jämna till gräsmattan där det behövs.
   (ta med: spadar, skottkärror)
  • ✔ Klippa in häcken mot brf Lampaffären, det skall vara brett nog för att köra åkgräslipparen mellan sandlådor och häck.
   (ta med: häcksaxar, sekatörer, krattor)
  • ❌ Hamling av bokträden vid vägen (läs på om hamling)
   (ta med: stegar, alla typer av sågar, grensaxar, och sekatörer för att beskära träd)
  • Kontrollera bodens skick och vad som kan/behöver göras
   (ta med: kunskap och intresse av att se till så vi får boden i bra skick igen)

  Gångvägen mellan Gösta Ekmans väg (lekplatsen) och Vårvägen

  • Klippa in häcken så att den inte hänger över gångvägen eller skymmer belysningen
   (ta med: sekatörer, sågar, grensågar och grensaxar på skaft)
  • Ta bort träd och sly som växer i diket
   (ta med: sekatörer och sågar, ev. röjsåg)
  • ❌ Placera betonghindren bättre
   (ta med: starka grannar och spett)

  Badplatsen

  • Ta bort badstegar och göra rent dem med borste/högtryck
   (ta med: skiftnyckel, nyckel till sliphuset) 
  • Ta bort länsar och göra rent dem
  • Ta ned gungan
  • Kontrollera vattenmätaren, läs av förbrukning och kolla att den sitter åtkomlig så som kommunen kräver
  • ❔ Kontrollera omklädningsrummet, bryggan, flotten, och hopptornet
  • Ta bort duschen
  • Grilla korv

  Krattar sanden och tar bort sly på badplatsen gör vi på vårarbetsdagen.

  Mvh ETF styrelse   

  Nyttjar du badplatsen eller lekplatsen? Tycker du att det är bra att det finns sand och en hel brygga, att gungor och annan utrustning är hela och säkra, samt att farliga träd åtgärdas? Vill du kunna hyra tält och stolar, eller kanske vare med och ordna midsommarfirande?

  Nu kan du som bor i bostadsrätt eller är hyresgäst i Eriksvik bli stödmedlem!

  För att kunna hålla vårt Eriksvik i fint skick behöver vi alla hjälpas åt med det vi kan bidra med i form av kunskap och gemensamt arbete. Vi är även beroende av att alla betalar in den årliga medlemsavgiften till tomtägareföreningen för att täcka löpande utgifter för underhåll.

  Med växande antal bostadsrättsföreningar så sjunker antalet ordinarie medlemmar och därmed intäkterna samtidigt som antalet boende i området ökar.

  För att och säkra ekonomin och låta alla boende känna att de är del i vår gemenskap så finns det med de nya stadgarna nu möjlighet att bli stödmedlem för de som inte är fastighetsägare.

  Skicka in dina uppgifter via formuläret på hemsidan så förbereder vi ett medlemskap.

  Vi behöver komplettera medlemsregistret då det saknas information för flera medlemmar såsom aktuell epostadress. Vi behöver den för att kunna skicka ut Eriksviksnytt och t ex berätta när det händer något i området.

  I kallelsen till årsmötet tryckte vi på inbetalningskortet den emailadress som fanns i medlemsregistret.

  Om den eller annan information inte stämmer, vänligen gå in på vår hemsida och uppdatera medlemsuppgifterna.
  http://etf.eriksvik.se/kontakta-oss/medlemskap/

  Årets medlemsavgift är oförändrad.
  Vänligen inbetala 700 SEK till ETF Plusgirokonto 27 51 86-5 senast 2023-04-21 för rösträtt på stämman (gäller fastighetsägare).

  Stödmedlem betalar halva avgiften, 350 kr.

  För ny ordinarie medlem tillkommer 500 SEK inträdesavgift.

  Viktigt: Ange OCR-numret från fakturan på inbetalningen.

  Kom ihåg att du måste ha betalt ordinarie medlemsavgift till ETF för att som fastighetsägare kunna få båtplats i EBK. Som vanligt gäller en båtplats per fastighet, och ett P-tillstånd per fastighet.

  Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 185 medlemmar i föreningen. Du som ännu inte är medlem är välkommen att gå in under "kontakta oss" och ansök om medlemskap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.