Vi planera att hålla mötet som tidigare aviserats. På grund av rådande situation ber vi dig Respektera följande:

  • Stanna hemma vid minsta lilla symtom på förkylning eller om familjemedlem är sjuk.
  • Stanna hemma om du nyligen rest utomlands
  • Röstning kan, enligt stadgarna, ske via ombud. Ombud kan vara ombud för flera medlemmar.

Tack för er förståelse.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen ETF

Samling kl 10.00 vid badplatsen.

Grillkorv servas mellan kl 12.00 och 13.00 för de som önskar.

Välkomna!!

Vid badplatsen kommer vi att behöva; (skiftnyckel, polygrip, kom ihåg nycklar till sliphuset)

  • Tag bort badstegar och länsar
  • Kontrollera bryggan, flotten och hopptornet

Lekplatsen

  • Undersöka lekutrustning inför besiktning
  • Rensa grenar utmed gångvägen lekplatsen – Vårvägen om de skymmer lamporna. Lägg riset bakom föreningsboden vid lekplatsen tillsvidare.

Rissamling

  • Plocka ihop granriset efter sommarens rensning i skogen mellan Ringleksvägen och Eriksviksvägen (utförs om det är många som deltar)

Inköp förtäring, kol, tändvätska mm (grillen står i sliphuset, kom ihåg att tag med en grilltång)

Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 185 medlemmar i föreningen. Du som ännu inte är medlem är välkommen att gå in under "kontakta oss" och ansök om medlemskap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.