Gå till innehåll

Midsommarfirandet i Eriksvik är en tradition med lång historia som bygger på frivilliga insatser från boende i området.

I år hoppas vi på att det finns några som är intresserade att anordna ett firande.

Kontakta ETF.

Vi håller tillsammans med båtklubben arbetsdag söndagen den 14 maj.

Samling vid Badplatsen kl 10:00.

Tag med verktyg för krattning, rensning, slyröjning och för att kärra ut sand på stranden.

Avslutas med korvgrillning på stranden mellan 12.00 och 13.00

Nyttjar du badplatsen eller lekplatsen? Tycker du att det är bra att det finns sand och en hel brygga, att gungor och annan utrustning är hela och säkra, samt att farliga träd åtgärdas? Vill du kunna hyra tält och stolar, eller kanske vare med och ordna midsommarfirande?

Nu kan du som bor i bostadsrätt eller är hyresgäst i Eriksvik bli stödmedlem!

För att kunna hålla vårt Eriksvik i fint skick behöver vi alla hjälpas åt med det vi kan bidra med i form av kunskap och gemensamt arbete. Vi är även beroende av att alla betalar in den årliga medlemsavgiften till tomtägareföreningen för att täcka löpande utgifter för underhåll.

Med växande antal bostadsrättsföreningar så sjunker antalet ordinarie medlemmar och därmed intäkterna samtidigt som antalet boende i området ökar.

För att och säkra ekonomin och låta alla boende känna att de är del i vår gemenskap så finns det med de nya stadgarna nu möjlighet att bli stödmedlem för de som inte är fastighetsägare.

Skicka in dina uppgifter via formuläret på hemsidan så förbereder vi ett medlemskap.

Vi behöver komplettera medlemsregistret då det saknas information för flera medlemmar såsom aktuell epostadress. Vi behöver den för att kunna skicka ut Eriksviksnytt och t ex berätta när det händer något i området.

I kallelsen till årsmötet tryckte vi på inbetalningskortet den emailadress som fanns i medlemsregistret.

Om den eller annan information inte stämmer, vänligen gå in på vår hemsida och uppdatera medlemsuppgifterna.
http://etf.eriksvik.se/kontakta-oss/medlemskap/

Årets medlemsavgift är oförändrad.
Vänligen inbetala 700 SEK till ETF Plusgirokonto 27 51 86-5 senast 2023-04-21 för rösträtt på stämman (gäller fastighetsägare).

Stödmedlem betalar halva avgiften, 350 kr.

För ny ordinarie medlem tillkommer 500 SEK inträdesavgift.

Viktigt: Ange fakturanumret på inbetalningen.

Kom ihåg att du måste ha betalt ordinarie medlemsavgift till ETF för att som fastighetsägare kunna få båtplats i EBK. Som vanligt gäller en båtplats per fastighet, och ett P-tillstånd per fastighet.

Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 185 medlemmar i föreningen. Du som ännu inte är medlem är välkommen att gå in under "kontakta oss" och ansök om medlemskap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.