Gå till innehåll

För att hindra genomfartstrafik på Boo strandväg från våra grannområden beslutade ETF att uppföra vägbommar vid områdesgränsen strax söder om korsningen Boo strandväg – Liljevalchsvägen. Skyltar med förbjuden genomfartstrafik och bom sattes upp av Eriksviks Vägförening, men bommen togs bort då detaljplan för området blev antagen och marken där bommen var placerad övergick i kommunens ägo. ETF överlämnar till EVF att driva ärendet vidare med kommunen.

Eriksviks föreningar, ETF, EVF och EBK, sköts på frivillig basis och just nu söker vi dig som vill engagera dig och vara med att påverka områdets utveckling. Känner du att du kan hjälpa till så hör av dig till etf@eriksvik.se eller under "Kontakta oss"
ETF=Eriksviks Tomrägareförening,
EVF= Eriksviks Vägförening,
EBK=Eriksviks Båtklubb

Det råder ett generellt P-förbud inom hela Eriksvik, förutom på egen tomt eller markerade P-platser.

Du som medlem i ETF kan få ett P-tillstånd som ger rätt att stå 12 timmar (ej avsett som ordinarie P-plats, det har man på egen tomt)  på våra markerade p-platser. De kan hämtas hos Björn (Eriksviksvägen 16), Per (Eriksviksvägen 18), eller Anna (Boo Strandväg 14). Ett tillstånd per fastighet delas ut. Giltighetstid står på P-tillståndet.