Under 2014 genomfördes en trädinventering av företaget AFFINITY FOR TREES i syfte att dokumentera och märka upp högrisk träd. Totalt inventerades 126 träd varav 60 st ansågs som högrisk träd.  Sedan 2014 har träd avverkats med hjälp av företag och av boende. Har du frågor eller är orolig gällande risk träd ber vi dig att kontakta styrelsen. Läs mer om vår policy som även berör trädfällning, ETF policy

Läs hela rapporten genom att klicka på länken

Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 185 medlemmar i föreningen. Du som ännu inte är medlem är välkommen att gå in under "kontakta oss" och ansök om medlemskap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.

Nacka kommun önskar att vi underlättar för snöröjningen och sophämtningen i vinter

Sophämtning och snöröjning går hand i hand och för att det ska fungera vintertid ber vi dig tänka på följande:

  • Vänta om möjligt med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare).
  • Skotta och sanda så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
  • Skotta bort snövallar.
  • Dumpa inte snö från din uppfart på trottoaren eller gatan.
  • Ställ inte kärlen på trottoaren eller vägen utan ställ dem jämsides med infarten eller i grindöppningen. Vid felplacerade kärl kan inte trottoaren/vägen snöröjas och då finns risken att kärlen inte kan tömmas. • Under vintern är det vanligt att baklastande sopbilar sätts in extra. Därför ska snöröjningen alltid anpassas så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
  • Ta in kärlen så snart de har tömts, om det är möjligt.
    Tillsammans kan vi hjälpas åt för att få snöröjning och sophämtning att fungera smidigt i vinter. Tack för din förståelse!
    Vänliga hälsningar Nacka vatten och avfall AB

För mer information besök Nacka kommun
http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/sophamtning/infor-sophamtningen/