Gå till innehåll

Startsida

Höstarbetsdag i Eriksvik!

Söndag den 9 oktober kl 10.00 samlas vi på badplatsen för att städa upp och förbereda för vintern.

 • Vid badplatsen skall badstegar och rep/bojar tas upp och rengöras, dusch kopplas ur, gunga tas ned, sly röjas och allmän städning etc.
 • Vid lek-/festplatsen skall ny sand spridas ut, sly röjas och allmän städning etc.
  Lumme kommer senare att plana ut marken vid sandlådorna så att åkgräsklipparen kan köra där samt täcka över parksliden.
 • Vid gångvägen mellan Gösta Ekmans väg - Vårvägen behöver träd och sly röjas för inte täcka belysningen och för att hålla ytorna fria.
 • Vid pumphuset och andra ställen behöver sly röjas.

Tag med verktyg för krattning, rensning, slyröjning och för att skotta sand på lekplatsen.

Avslutas med korvgrillning på stranden mellan 12.00 och 13.00 

Diskutera höstarbetsdagen i Facebook

En ny detaljplan för Solbrinken-Grundet

En ny detaljplan för Solbrinken-Grundet i Sydöstra Boo har vunnit laga kraft. Mer om planen kan ni läsa på Nacka Kommuns hemsida via länken
https://www.nacka.se/solbrinken#panel-startpage.

Eriksviksnytt

Här hittar du senaste eriksviksnytt. E-nytt kan även läsa på våra anslagstavlor i området. Läs nya och gamla e-nytt här

Du som inte är medlem…

Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 185 medlemmar i föreningen. Du som ännu inte är medlem är välkommen att gå in under "kontakta oss" och ansök om medlemskap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.

Välkomstbrev till nyinflyttade

Välkommen till Eriksvik! Här kan du som nyinflyttad hitta kortfattad information om Eriksvik och de föreningar vi gemensamt driver i området. Länk till PDF: ETF Välkomstbrev


Vägbom på Boo Strandväg borttagen

För att hindra genomfartstrafik på Boo strandväg från våra grannområden beslutade ETF att uppföra vägbommar vid områdesgränsen strax söder om korsningen Boo strandväg – Liljevalchsvägen. Skyltar med förbjuden genomfartstrafik och bom sattes upp av Eriksviks Vägförening, men bommen togs bort då detaljplan för området blev antagen och marken där bommen var placerad övergick i kommunens ägo. ETF överlämnar till EVF att driva ärendet vidare med kommunen.

Protokoll från Styrelsemötet och E-Nytt april 2020

Nu finns det senaste protokollet från Styrelsemötet och E_nytt för april 2020 tillgängligt. Du hittar dessa genom att navigera via huvudmenyn. 

/ Information

Vill du engagera dig?

Eriksviks föreningar, ETF, EVF och EBK, sköts på frivillig basis och just nu söker vi dig som vill engagera dig och vara med att påverka områdets utveckling. Känner du att du kan hjälpa till så hör av dig till etf@eriksvik.se eller under "Kontakta oss"
ETF=Eriksviks Tomrägareförening,
EVF= Eriksviks Vägförening,
EBK=Eriksviks Båtklubb

Aktiv P-övervakning

Det råder ett generellt P-förbud inom hela Eriksvik, förutom på egen tomt eller markerade P-platser.

Du som medlem i ETF kan få ett P-tillstånd som ger rätt att stå 12 timmar (ej avsett som ordinarie P-plats, det har man på egen tomt)  på våra markerade p-platser. De kan hämtas hos Björn (Eriksviksvägen 16), Per (Eriksviksvägen 18), eller Anna (Boo Strandväg 14). Ett tillstånd per fastighet delas ut. Giltighetstid står på P-tillståndet.

Eriksvik finns på Facebook

Nu är boende i Eriksvik välkomna att gå med i Facebook-gruppen "Eriksvik – pärlan vid Kilsviken".
Klicka på länken ovan eller på facebook ikonen längst ner på sidan.

Gatubelysning

Trasig gatubelysning fel anmäls på Nacka kommuns hemsida www.nacka.se. Gör observerade felanmälningar omgående då Nacka än så länge bekostar reparation och utbyten.

Sophantering

Nacka kommun önskar att vi underlättar för snöröjningen och sophämtningen i vinter

Sophämtning och snöröjning går hand i hand och för att det ska fungera vintertid ber vi dig tänka på följande:

 • Vänta om möjligt med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare).
 • Skotta och sanda så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
 • Skotta bort snövallar.
 • Dumpa inte snö från din uppfart på trottoaren eller gatan.
 • Ställ inte kärlen på trottoaren eller vägen utan ställ dem jämsides med infarten eller i grindöppningen. Vid felplacerade kärl kan inte trottoaren/vägen snöröjas och då finns risken att kärlen inte kan tömmas.
 • Under vintern är det vanligt att baklastande sopbilar sätts in extra. Därför ska snöröjningen alltid anpassas så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
 • Ta in kärlen så snart de har tömts, om det är möjligt.
  Tillsammans kan vi hjälpas åt för att få snöröjning och sophämtning att fungera smidigt i vinter. Tack för din förståelse!
  Vänliga hälsningar Nacka vatten och avfall AB

För mer information besök Nacka kommun
http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/sophamtning/infor-sophamtningen/

/ Information

Nacka Kommun

Du hittar aktuell information via Nacka kommuns hemsida om återvinningscentral, detaljplaner, stadsbyggnadsnyheter, omsorg, m.m.
/ Information

Grannsamverkan i Eriksvik

Eriksviks Tomtägarförening kommer att i samarbete med Grannsam att erbjuda sina medlemmar att kostnadsfritt bygga upp grannsamverkan i Eriksvik via en Internetbaserad tjänst. Inbjudan till att deltaga kommer via e-post till våra medlemmar i
början på november. Om du ej har meddelat föreningen din e-post adress kan du göra det via vår hemsida.

Här finns information:
http://grannsam.com/
Eriksviks Tomtägareföreningen eftersträvar att vara en förening där vi tar ansvar, agerar och hjälper varandra. Vi eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid oro eller misstanke om våld.
Vi har antagit Huskurages policy. Kan läsas här.
Mer information på deras hemsida http://www.huskurage.se

Instruktion Anslutning Grannsam  Grannsam intro  Inbjudan till Grannsamverkan Eriksvik

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem.

Eriksviks Tomtägareföreningen eftersträvar att vara en förening där vi tar ansvar, agerar och hjälper varandra. Vi eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra
något vid oro eller misstanke om våld.

Vi har antagit Huskurages policy. Kan läsas
här. Mer information på deras hemsida http://www.huskurage.se
/ Information